Vuokraehdot

1. Vuokrasopimus/ Henkilölukumäärä

Sopimus vahvistaa vuokrauksen vuokralaisen ja vuokraajan kesken. Sopimus on sitova ja koskee sopimuksessa mainittua kiinteistöä ja siihen kuuluvia varusteluja sekä mahdollisia lisäpalveluja.
Huoneistossa voi yöpyä ainoastaan sähköpostitse sovittu henkilömäärä. Jos sovittu henkilömäärä ylitetään veloitamme takuuvuokrasta henkilöiden lukumäärä vastaavan lisävuoteiden summan.

2. Lemmikkieläimet / Tupakointi

Lemmikkieläinten tuonti huoneistoon ei ole mahdollista. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa. Sisällä tupakoiminen on ehdottomasti kiellettyä. Jos vuokralainen rikkoo vuokraehdoissa mainittua tupakointisääntöä, hän on velvoitettu korvaamaan rikkomuksesta aiheutuvat siivouskulut ja huonekaluihin tai muuhun irtaimistoon kohdistuneen vahingon tai hajuhaitan. Asunnon omistaja määrittelee vahingon suuruuden.

3. Siivous

Huoneiston vuokran suuruuteen sisältyy siivous ennen vuokrausajankohtaa ja sen jälkeen. Vuokralaisen on kuitenkin huolehdittava asunnon siisteydestä vuokrasuhteen aikana sekä jätettävä asunto luovutettaessa tavanomaista siisteystasoa vastaavaan kuntoon. Muussa tapauksessa vuokralaiselta pidätetään kaikki asunnon siivoukseen liittyvät erityiskulut takuuvuokrasta tai ne peritään vuokralaiselta muulla tavoin. Vuokralainen voi tilata erillisen lisäsiivouksen lisämaksua vastaan.  Loppusiivoukseen ei sisälly astioiden tiskaus. Tiskauksesta veloitamme aina 50 euroa takuusummasta. Erityisestä siivouksesta veloitamme 50 euroa+ mahdolliset ylimääräiset pesulakulut, matot, patjat, verhot etc.

4. Vahinkojen korvausvelvollisuus

Vuokralainen on vastuussa kaikista vuokrauksen aikana tapahtuvista vahingoista, rikkoutumisista tai kadonneista tavaroista tai esineistä. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi.
Kaikki vahingot korjataan mahdollisimman pian, kohtuullisen toimitusajan puitteissa. Jos vuokralainen ei ole ilmoittanut vahingosta lähtöpäivään mennessä, vahinko korjataan vuokralaisen kustannuksella pidättämällä takuuvuokrasta vahingon suuruutta vastaava summa, tai tarvittaessa perimällä vahinkoa vastaava korvaus muulla tavoin. Hibiscus Villas tai asunnon omistaja ei ole vakuuttanut vuokralaisia tai heidän omaisuuttaan vuokrauksen aikana.

5. Maksuehdot

Vuokra ja mahdolliset lisäpalvelut maksetaan Hibiscus Housing S.L:n tilille. Maksetun vuokran tulee näkyä tilillä viimeistään viikkoa ennen vuokrauksen alkua. Muunlaisista maksuehdoista sovitaan erikseen vuokrasopimuksessa. Vuokraan sisältyvät asunnon vesimaksut. Sähkömaksu veloitetaan vuokralaisen kulutuksen mukaan hinnoittelun 0,25e/kWh mukaisesti. Väärinkäytöksien ilmetessä vuokralainen on korvausvelvollinen.

6. Vuokratakuu

Vuokralainen maksaa vuokratakuun, jonka suuruus määräytyy vuokrauksen kokonaissummaan sidotusti. Vuokratakuu toimii varausmaksuna ja se maksetaan varauksen yhteydessä. Vuokratakuun/varausmaksun lisäksi vuokralaisen tulee maksaa kokonaisuudessaan varsinainen vuokrasumma viimeistään viikkoa ennen vuokrauksen alkua. Takuusumma palautetaan vuokrauksen päätyttyä, vähennettynä käytetyn sähkön määrällä (0,25 €/kWh). Tarvittaessa Hibiscus Villas voi pidättää osan takuuvuokrasta tai koko summan, jos vuokralainen on laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia asunnon kunnosta tai siisteydestä.

7. Reklamaatio-oikeus

Jos vuokra-asunto ei vastaa odotuksia, mahdollisista puutteista on ilmoitettava Hibiscus Villasille välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen. Mahdolliset puutteet siivouksessa tulee myös ilmoittaa Hibiscus Villasille välittömästi. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa, ei Hibiscus Villas vastaa mahdollisista puutteista tai virheistä.

8. Peruutukset

Jos vuokrasopimus perutaan, Hibiscus Villas on oikeutettu pidättämään itsellään saadun vuokratakuun/varausmaksun mikäli ei erikseen toisin sovita. Vuokrauksen peruminen käsitellään aina tapauskohtaisesti. Pääsääntönä on lääkärintodistuksen esittäminen sairaudesta, joka estää matkustamisen kohteeseen

9. Force majeure

Hibiscusvillas ei korvaa force majeure tilanteita, jotka vaikuttavat vuokraukseen.

10. Oikeinkirjoitus

Hibiscus Villas ei vastaa mahdollisista vuokrausta käsittelevistä kirjoitusvirheistä tai käännöksistä johtuvista asiavirheistä painetuissa tai muissa medioissa.

11. Muuta / käytäntöjä talojen vuokraukseen liittyen

Kiinteistö on luovutettava kello 11.00 ja sen saa käyttöönsä kello 17.00, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.
Matkatavaroita voi säilyttää kohteessa näiden aikojen ulkopuolella, mikäli siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Kiinteistön tulee luovutettaessa vastata tulotilannetta irtaimiston, kiinteistön ja pihan osalta. Vahingot veloitetaan ennalta peritystä takuusummasta. Korvattavan vahingon lisäksi peritään myös työstä aiheutuneet kustannukset. Mikäli takuusumma ei kata koko vahingon aiheuttamaa kustannusta, summa peritään vuokralaiselta kokonaisuudessaan muulla tavoin.
Hibiscusvillas ei vastaa vuokralaisten omaisuus- eikä henkilövahingoista.
Kadonneista avaimista veloitamme aina 50 euroa. Tulotilanteen ulkopuolella tapahtuvasta ovien avauksesta veloitamme päivällä klo (8-20) 50 euroa ja muina aikoina 100 euroa.
Sähkö ei kuulu vuokran hintaan. Sähkömittari luetaan tulo- ja lähtötilanteissa. Hinta on 0,25 euroa per kwh. Kulutus veloitetaan maksetusta kiinteistön ja irtaimiston takuusummasta.
Kaikki vuokraukseen liittyvät seikat tulee olla sovittu kirjallisesti, sähköpostitse tai varausjärjestelmämme kautta.